Xử lý & bảo vệ môi trường

Hiện nay, ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề nhức nhói được cả xã hội và các tổ chức, ban ngành quan tâm. Việc bảo vệ và xử lý ô nhiễm môi trường không phải là vấn đề của riêng ai, mà đó là trách nhiệm của từng người.
 
Chuyện Bà Tám thành lập chuyên mục này nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời đóng góp những phương pháp xử lý ô nhiễm môi trường hiện nay. Bạn đọc có thể đóng góp trực tiếp bài viết này bằng cách gửi bài trực tiếp về [email protected] hoặc Click Vào Đây.
7 cách bảo vệ môi trường sống mỗi người nên thực hiện
Nhiều người cho rằng bảo vệ môi trường là trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, hay các tổ chức thế giới bởi quan điểm cách bảo vệ môi trường phải là điều gì đó thật to lớn, quy mô,… mà quên mất rằng đó là trách nhiệm của cả cộng đồng. Những hành động nhỏ ngày hôm nay của mỗi người sẽ mang ý nghĩa to lớn cho mai sau.

Nhóm phát triển

 • Bà Tám
  Bà Tám
  Đóng góp: 110 bài
 • Dượng Tony
  Dượng Tony
  Đóng góp: 30 bài
 • Long Lì Lợm
  Long Lì Lợm
  Đóng góp: 26 bài
 • Trinh Rossa
  Trinh Rossa
  Đóng góp: 19 bài
 • Sen Hồng
  Sen Hồng
  Đóng góp: 17 bài
 • Dân Tôm
  Dân Tôm
  Đóng góp: 13 bài