Review sản phẩm

Trong chuyên mục này, Chuyện Bà Tám sẽ review những sản phẩm xử lý những sự cố trong gia đình phổ biến như: thuốc thông cống, thông hầm tự hoại, chế phẩm sinh học,... theo yêu cầu của bạn đọc. Tất nhiên, những sản phẩm được đề cập trong đây đều an toàn với con người và thân thiện với môi trường, sản phẩm độc hại Chuyện Bà Tám xin từ chối.

Nhóm phát triển

 • Bà Tám
  Bà Tám
  Đóng góp: 110 bài
 • Dượng Tony
  Dượng Tony
  Đóng góp: 30 bài
 • Long Lì Lợm
  Long Lì Lợm
  Đóng góp: 26 bài
 • Trinh Rossa
  Trinh Rossa
  Đóng góp: 19 bài
 • Sen Hồng
  Sen Hồng
  Đóng góp: 17 bài
 • Dân Tôm
  Dân Tôm
  Đóng góp: 13 bài