Kiến thức nuôi trồng thủy sản

Trong chuyên mục này, tui chủ yếu chia sẻ những bài viết xoay quanh việc cung cấp kiến thức trong ngành nuôi trồng thủy sản. Hy vọng sẽ giúp ích cho bà con tăng năng suất và vụ mùa thắng lợi!
7 yếu tố môi trường quan trọng khi thả nuôi tôm sú
Tôm sú là đối tượng thủy sản rất quen thuộc với nông dân Việt Nam, được nuôi phổ biến trên địa bàn cả nước nhưng tập trung nhiều nhất là ở khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Là loài có giá trị kinh tế cao, song, để tôm sú phát triển nhanh người nuôi cần nắm rõ kỹ thuật và quản lý các yếu tố môi trường trong ao nuôi tôm sú hiệu quả.