Hài Hước Hội

Khi
Không chỉ ngồi lê đôi mách, buôn chuyện dưa lê dưa cà của gia đình, bạn bè, ngày nay những bà Tám còn len lỏi vào công sở với ‘mốt’ buôn từ chuyện to chí bé.

Nhóm phát triển

 • Bà Tám
  Bà Tám
  Đóng góp: 110 bài
 • Dượng Tony
  Dượng Tony
  Đóng góp: 30 bài
 • Long Lì Lợm
  Long Lì Lợm
  Đóng góp: 26 bài
 • Sen Hồng
  Sen Hồng
  Đóng góp: 17 bài
 • Trinh Rossa
  Trinh Rossa
  Đóng góp: 17 bài
 • Dân Tôm
  Dân Tôm
  Đóng góp: 13 bài